Bijenvereniging Oldenzaal bestaat sinds 1954 en heeft 60 leden met een eigen bijenstal in gebruik aan de Bentheimerstraat in De Lutte.

Ook hebben onze imkers twee bijenstallen geadopteerd: één in het Arboretum Poortbulten in Losser en een bijenstal bij kinderboerderij De Höfte in Oldenzaal

Onze toekomstige imkers leiden we zelf op. Elk jaar is er bij voldoende animo een cursus voor geïnteresseerden: de beginnende imker.

Voor onze leden en donateurs worden regelmatig “bijenpraat-avonden” georganiseerd waar gesproken wordt over de situatie van de bijen, over vragen die er leven bij onze imkers.

Vaak is er een lezing over interessante en actuele onderwerpen.

Eens per jaar is er een ledenvergadering waarin het beleid van de vereniging wordt vastgesteld en de penningmeester verantwoording aflegt.

Voorts wordt er voorlichting gegeven op open dagen, de dag van Het Park, de Hulsbeekdag, de open Imkerijdag en de open dagen van de Höfte.

Leden van de vereniging ontvangen zes keer per jaar het blad “Mijn Bijen” en bovendien zijn de bijen van leden automatisch verzekerd bij Imkers Nederland.

Van onze apparatuur kunt u gratis gebruik maken en kunt u meedoen met alle activiteiten van de vereniging.

Lidmaatschap bedraag €45,00 per jaar.

Een gezinslid betaalt €5,00 per jaar en heeft evenveel rechten als een gewoon lid, maar krijgt geen extra blad “Mijn Bijen”.

Ook is er de mogelijkheid donateur te worden en mag aan alle activiteiten van de afdeling meegedaan worden.

Voor aanmelden als lid neemt u contact op met de secretaris.

Bijenvereniging Oldenzaal heeft als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand door bijenhouders te faciliteren, te inspireren, te onderwijzen en te verbinden.

Vanuit de ambitie om de bijenhouderij te optimaliseren en in stand te houden wordt er alles gedaan om de imker te ondersteunen en de omgeving dusdanig te beïnvloeden dat bijen een optimaal leefklimaat hebben. Dit wordt gedaan door leden actief te faciliteren en te informeren, zodat bijen en bijenhouders in goede harmonie met hun omgeving kunnen samenleven.