Bestuursmededeling

De 68e jaarvergadering!

Op woensdag 22 maart 2023 kwamen 28 enthousiaste imkers bijeen in het  dorpscafé ’t Lutterskwartier voor alweer de 68st jaar- en ledenvergadering van Imkers Nederland, afdeling Oldenzaal.

Naast de standaard agendapunten sprongen een aantal aspecten van de ledenvergadering eruit. De vereniging verwelkomde in 2023 elf (11) nieuwe cursisten. Daarmee heeft de vereniging 79 leden en dat zijn er veel. Imkeren blijft een boeiend en tegenwoordig ook populair vak. Ook werd het boekjaar financieel zeer positief afgesloten omdat er vanwege de ‘coronajaren’ weinig uitgaven zijn gedaan. Dat was reden voor het bestuur om de aanwezigen te trakteren op een rondje en er is afgesproken om een verenigings-honingslinger te kopen. Het duurzaamheidsproject Imker in de klas groeit nog steeds en was ook een succes, twee en veertig basisschoolklassen hebben weer een toelichting gekregen op de wondere wereld van de bijen en biodiversiteit door een Imker (in de klas). Het project de Groene Loper loopt ook voorspoedig maar de aanmeldingen voor het gratis bloemenzaad (dat kan worden besteld bij jan.oldekamp@gmail.com) blijven nog een beetje achter ten opzichte van 2022.  Alle imkers zullen kennissen en familie die in Losser en Oldenzaal wonen erop attenderen dat ze gratis bloemenzaad kunnen bestellen. Daarnaast zwaaiden de leden vier bestuurders uit. De eerste: Suze Oude Weernink die sinds 2015 voorzitter was, heeft het stokje overgedragen aan Remco Scholtens. Ook de penningmeester Ruud Jonkers heeft aangegeven vanwege zijn eigen zaak, geen tijd meer te hebben en draagt het stokje over aan Franc Pots. Ook Kees Wit geeft de pijp aan abraham en wordt opgevolgd door Jan Willem Verhaag. En de langstzittende bestuurder, Vincent Piscaer, verhuist naar Haarlem en draagt na 15 dienstjaren het stokje over aan Ives van Leth. 

Het programma van het jaarfeest op 20 mei 2023 werd kort aangehaald en op het einde van de vergadering werd nog een toelichting gegeven op de Apitherapie, een boeiende wetenschap over de geneeskrachtige werking van bijenproducten. Bij de rondvraag ontstond een boeiend gesprek over de dreiging van de Aziatische Hoornaar, die sinds kort ook veelvuldig boven de rivieren (en in Twente) wordt aangetroffen. Er is afgesproken dat de volgende bijpraatavond volledig in het teken van deze invasieve exoot staat.