Bijen-telling 17,18 april 2021

De Nationale Bijentelling op 17 & 18 april

IVN Oldenzaal-Losser e.o. vraagt iedereen om mee te doen, het is maar een half uurtje!

Het is voorjaar en ondanks het grillige weer staan er bomen, struiken, planten en bollen in bloei. Al deze bloemen worden bezocht door bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten. Hoe meer we over bijen en andere bestuivers weten, hoe beter we deze kunnen helpen.

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit 4e  landelijk bijenonderzoek.


Door het zaaien van bloemenmengsels, aangepast bermbeheer, particuliere en gemeentelijke initiatieven, zoals tegel eruit-plant erin, zien we hier en daar meer insecten. 

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet.
Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende
soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Deze kun je downloaden op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling.

Vorig jaar ( 2020)  deden ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks de wolken dat weekend – ruim 135.000 bijen. “Het zou geweldig zijn voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”, aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten.