Bloemenlint 2021

Schooljeugd van Twente helpt de wilde bij.

Het gaat niet goed met de bijen en hommels in Nederland. Deze superbestuivers zijn beslissend voor de productie van ons voedsel, maar ook voor een heel groot deel van ons natuurlijk milieu. Wetenschappers wereldwijd zijn het met elkaar eens: bijen, vlinders en insecten worden bedreigd met uitsterven. In Nederland zijn er van de 359 soorten wilde bijen nu al 55% bijna geheel uitgestorven. En het gaat maar door. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de wilde bijenstand, de lokale voedselproductie en biodiversiteit. Gelukkig is de kennis over de bij de laatste jaren toegenomen en mede aan de hand van de jaarlijkse bijentelling is te zien dat hele families (vader, moeder en kinderen) enthousiast deelnemen met het tellen van wilde bijen en tevens meer kennis krijgen over de bij.

Donderdag 22 april is uitgeroepen tot “Dag van de aarde” en deze dag werd door De Groene Loper Losser-Oldenzaal tevens uitgeroepen tot Nationale Zaaidag. Samen met Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal werd die dag door 24 basisscholen in de regio aandacht gegeven aan de noodzaak van voedsel voor de bijen. Stuifmeel en nectar uit bloemen zijn nodig als voedsel voor de bij, vlinders en andere insecten. Hierdoor wordt ook weer wat teruggedaan: bij het bezoek aan de bloem wordt stuifmeel van bloemen overgebracht om op deze manier te zorgen voor  bevruchting. Leerlingen werd getoond aan de hand van een meegebrachte appelbloesem hoe de bij de bloem bezoekt, hoe er bestoven wordt en met uiteindelijk resultaat na een aantal maanden: de appel.

Leerlingen van Mariaschool Vasse hadden van tevoren een bijen/insectenhotel gemaakt en deze werd enthousiast in gebruik genomen. Wethouder Volmerink maakte leerde de leerlingen het belang van voedsel voor de insecten en stimuleerde elke leerling het voorbeeld van het Bloemenlint te volgen. Ook werd op een van tevoren gereed gemaakt stuk grond verstrekt bloemzaad ingezaaid waardoor insecten en bijen weer geholpen worden en de biodiversiteit wordt bevorderd.

De aanwezige imker van Bijenvereniging Oldenzaal gaf aan dat imkers goed zorgen voor de honingbij, waar het relatief goed mee gaat. Maar juist van de wilde bijen en hommels is de zorg het meest nodig. Ze kunnen geen verzorging krijgen van de imkers omdat ze solitair leven. Daarom is aandacht en actie nodig in de vorm van dit jaarlijks terugkerende project van Bloemenlint door Twente.

Bloemenlint 2021 kreeg ruimschoots aandacht in de pers, waardoor iedereen bloemzaad kon bestellen en uitzaaien in de omgeving van huis en tuin. Dit jaar werd er voor 10.2132 ha zaaizaad (204 kg!!) besteld voor 330 adressen.

Foto: Mariaschool Vasse.

Voor meer foto’s zie de fotopagina