Buddy’s voor cursisten

Buddies helpen cursisten aan diploma imkers.

12 Twentenaren hebben afgelopen najaar hun opleiding voor imker met goed gevolg afgesloten met een examen. Allen hebben al een bijenvolk en hebben eind september hun bijen op de juiste manier gereed gemaakt voor inwintering.

Imkeren is tegenwoordig een serieuze bezigheid. Daarom is een goede en verantwoorde opleiding nodig om deze nuttige bijen op de juiste manier te begeleiden.

Imkeren ten tijde van beperkingen als gevolg van het coronavirus heeft voor de één gevolgen en voor de ander nauwelijks. Van enig verenigingsleven is echter nauwelijks sprake. De bijencursussen konden geen doorgang vinden en samen imkeren werd afgeraden. Toch heeft het bestuur van Bijenvereniging Oldenzaal voor 2021een oplossing toegepast om aankomende imkers gelegenheid te geven de cursus bijenhouden te volgen, namelijk met behulp van buddy’s. Cursusleider Wim Wilmink heeft de cursisten binnen het kader van de coronabeperkingen optimaal begeleid. Dat wil zeggen dat door thuisstudie het theoretische deel gedaan werd en met behulp van vrijwilligers/leden, als buddy, het praktijkdeel werd uitgevoerd. Op deze manier was het mogelijk de 12 cursisten optimaal wegwijs te maken in de bijenwereld. Praktisch gezien werden afgelopen bijenjaar vele momenten gebruikt om bij de buddy of bij de cursist praktisch de bijen te volgen. Mooi dat er leden zijn die dit vrijwillig aangeboden hebben, zo zeggen voorzitter Suze Oude Weernink en secretaris Vincent Piscaer. Met de cursusleiding zijn goede afspraken gemaakt en ook ging Wim Wilmink met een buddy regelmatig langs voor advies en praktische kennis. De cursus werd afgesloten met een examen.

Voor Wim Wilmink was dit jaar de laatste keer als cursusleider. Wim had zo’n 70 jaar geleden al interesse in dierkunde en haalde toen al veel kennis uit zijn biologieboek. Gaandeweg kwam ook zijn interesse in bijen en is zo’n 50 jaar geleden begonnen als imker. Interesse en veel kennis waren ingrediënten om voor Bijenvereniging Oldenzaal de cursus bijenhouden op te starten en daarmee op deze manier veel imkers uit Twente een imkerdiploma te bezorgen. Naast cursus begeleiding startte Wim bij de vereniging ook een project op om met een aantal leden middels een biologische wijze te trachten om de lastige varroamijt te bestrijden. Dat wil zeggen: niet vernietigen door de varroamijt te bestrijden, maar voor een aantal jaren een aantal bijenvolken te volgen zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen.

Wilmink: Er zijn enkele enthousiaste imkers van de vereniging die aan het project meedoen. Wij imkeren met onze eigen bijenvolken op verschillende locaties met zo weinig mogelijke ingrepen op een natuurlijke en bijenvriendelijke manier. Daarbij kunnen we gebruik maken van elkaars kennis. Belangrijk is verder dat gewerkt wordt met lokale bijen en standbevruchting. Wanneer de resultaten veelbelovend zijn hebben wij de mogelijkheid het project verder uit te breiden door andere imkers mee te laten doen.  Het einddoel is varroa-tolerante bijenvolken te verkrijgen zodat wij geen bestrijdingsmiddelen meer hoeven te gebruiken.

Omdat dit een project is voor een aantal jaren gaat Wim hiermee wel door, maar als cursusleider stopt hij. “Je moet met je tijd mee gaan en de begeleiding van imkers en buddies vergt nogal wat van je tijd.  Het is nu wel eens welletjes geweest” aldus Wilmink, die nog geen afscheid kan nemen van de bijen. Het project gaat immers nog door en ook in zijn eigen tuin houdt hij altijd rekening met de bijen. Kweekt veel gewassen zelf, met daarbij altijd de insteek dat ze een goede voedselbron moeten vormen voor insecten en bijen.

De laatste tijd is er meer aandacht voor natuur, biodiversiteit, insecten en bijen. Hierdoor zijn vaker mensen geïnteresseerd in bijenhouden. Honing maken is natuurlijk wel mooi, maar imkers vinden het tegenwoordig met name leuk en boeiend om met bijen bezig te zijn en willen meer begrijpen van het leven van de bij. Goed om eens in te verdiepen en mooi om te kunnen begrijpen? Volgend jaar februari 2022 gaat er weer een cursus starten en alle informatie is te verkrijgen bij secretaris Vincent Piscaer: v.piscaer@hotmail.com
Kijk ook op: www.bijenoldenzaal.nl