Eigen enquête bijenvereniging Oldenzaal

Enquête bijensterfte bijenvereniging Oldenzaal 2020 – 2021.

Van de 60 leden hebben 9 leden (= 15%) de vragen ingevuld en hebben betrekking op de volken van de leden.
Van de 35 volken hebben er 30 volken (= 85%) de winter overleefd. Gelet op het percentage deelnemers kun je hier geen absoluut percentage overleving aan koppelen. Ook een oorzakelijk verband is niet te leggen vanwege enerzijds ontdekken dood van de bijen en anderzijds de manier van varroa bestrijding. Gelukkig heeft het overgrote deel van de imkers geen last gehad van sterfte.

Ook zien we een groep van niet-behandelaars groeien. Varroabestrijding met thymol, oxaalzuur of mierenzuur wordt dan niet toegepast. Deze werkgroep wil meer natuurlijk imkeren. Hiervoor is binnen de vereniging een project gestart wat de komende jaren gecontinueerd wordt. Hiervan is melding gemaakt op de website van de vereniging.
Ook bestrijding met roofmijten wordt toegepast en ook dit onderzoek loopt nog.
Biologisch en ecologisch imkeren met name als hobby begint meer vorm en ook aandacht te krijgen.

Bijensterfte wordt door met name veel door Wageningen WUR onderzocht maar een oorzaak is niet echt bekend. Wat wel bijdraagt aan de sterfte is de problematiek met de varroa mijt alsmede het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Afname van voedsel door intensieve landbouw en hieraan gekoppelde monocultuur is actueel en wordt door velen ook erkend. Daarom is oorzaak van bijensterfte vaak een combinatie van factoren. Voornaamste oorzaken zijn toch wel de varroamijt en voedselgebrek.