Imker diploma 2022

10 blije imkers voor blije bijen in Twente.

Tien trotse imkers zijn begin dit jaar gestart met hun opleiding tot imker en onlangs het een examen afgesloten. Bij de diploma-uitreiking mochten 10 cursisten hun diploma in ontvangst nemen en zich vanaf dan “imker” noemen. De diploma’s werden uitgereikt door de nieuwe voorzitter van de bijenvereniging Remco Scholtens onder het toeziend en tevreden oog van cursusleider Neco Gedik, Naast de benodigde theorie werd er veel aandacht besteed aan de praktijk. Er werd druk geoefend in het leren omgaan met de bijen, hun voedselaanbod en de kennis van voedsel gevende flora. Omgaan met een 30.000 bijen is mooi om te doen en als je dan een bijenkast openmaakt voor een inspectie en bijen blijven dan rustig zitten is dat een prachtige ervaring. In de zomer kregen de cursisten al een bijenvolk waardoor ze het geleerde in praktijk konden brengen. 

Bijen leveren een grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is voor meer dan 75% van onze voedselgewassen hard nodig.  Solitaire bijen, hommels en natuurlijk ook de bekende honingbijen zorgen ervoor dat we kunnen genieten van onze groenten zoals courgettes, avocado’s en paprika’s. Zonder de bij zullen deze verdwijnen. En ook heerlijk fruit zoals kersen, bramen, frambozen, appels en peren zullen niet meer te verkrijgen zijn. Zelfs koffie, zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd. Wij als mens maken dankbaar gebruik van onze ecosystemen, maar is er dan wel een rijk biotoop nodig met stuifmeel en nectarbronnen voor deze insecten. Bijen zijn een indicator voor ons leefmilieu en hebben zeker een signaalfunctie. Bedreigingen door externe factoren alsmede klimaatveranderingen doen het bijenleven geen goed. Bewustwording van het belang van de honingbij voor onze natuur en ons voedsel is hoognodig. Iedere derde hap voedsel die we consumeren, is er dankzij het bestuivingswerk van onze bijen. Gebruik van pesticiden en de verschraling van onze flora door landbouwmechanisatie vragen om een nog betere opleiding van de nieuwe generatie imkers.

Gelukkig is er een toenemende belangstelling, met name onder de jongere generatie, om imker te worden. Als hobby kunnen dan enkele bijenvolken in de tuin of verenigingsbijenstal gehouden worden. Door de vereiste cursus te volgen kom je te weten wat er in zo’n kast met een bijenvolk allemaal gebeurt. Je leert ook omgaan met jouw bijen en wellicht blijft er in een goed bijenjaar ook nog wel een smakelijk potje honing over. Vooral het houden van bijen is een ontspanning in een natuurlijke omgeving.

De cursus bijenteelt/imker van Bijenvereniging Oldenzaal wordt jaarlijks gegeven en de imkers in spé worden een heel jaar meegenomen om alles te weten te komen over het bijenleven. Theorielessen worden afgewisseld met de praktijklessen op de clubbijenstal bij Jan Oldekamp. Begeleiding wordt gedaan door de cursusleider en buddy’s. 

Wil je zelf ook imker worden? Je kunt je nu al opgeven voor de cursus. Alle informatie is te verkrijgen bij de secretaris Vincent Piscaer: secretaris@bijenoldenzaal.nl

Kijk ook op: www.bijenoldenzaal.nl

Diploma’s voor: Laurens Wolf, Stijn Broekhuis, Irma Broekhuis, Jan Willem Verhaag, Roel Bruins, Hanneke Bruins, Jan-Dirk Bruinsma, Lydia Bruinsma, Ives van Leth en Ömer Gedik