Imker in de klas

Workshop “Imker in de klas”

Wij hebben een prachtig aanbod voor de groepen 3, 4 en 5

Inleiding

Honingbijen zorgen niet alleen voor honing; samen met andere bijensoorten en hommels nemen ze een groot deel van de bestuiving van bloemen en gewassen voor hun rekening. Daar het met veel bijensoorten niet goed gaat is het van belang dat kinderen meer te weten komen en daardoor meer respect krijgen voor deze nuttige beestjes en hun omgeving.

Doelstelling:

Kerndoel 39- 40- 41

Aan de hand van een powerpointpresentatie  worden kinderen op eenvoudige wijze wegwijs gemaakt in de wereld van de bij als onderdeel van de cyclus: bloem, bij, bestuiven, vrucht, zaad, plant.

Het leven in een bijenfamilie en het verschil tussen honingbijen, solitaire bijen, wespen en hommels wordt ook besproken.

Inhoud van de les:
De leerkracht ontvangt van tevoren een link voor een filmpje over bijen zodat dit via het digitale schoolbord bekeken kan worden. De leerlingen zijn dan al voorbereid op de komst van de imker.

De imker verzorgt:
Powerpointpresentatie
Doe-opdrachten in circuitvorm
*Kijktafel, ontdekken, voelen en kijken. Woordkaartjes toevoegen.
*Puzzels- kleurplaat/kruiswoordpuzzel- honing proeven.
*Kaars rollen van echte bijenwas.
Aan het einde van de les krijgen de leerlingen een zakje bloemenzaad mee naar huis.
De les duurt ongeveer een uur.
Periode:
Maart t/m september
Kosten:
Kosten voor de les imker in de klas bedragen  35,- euro

Aanmelding:
Wilt u in contact komen met een imker dan kunt u reageren via: imkerindeklas@bijenoldenzaal.nl