Jaarvergadering 6 april 2022

Bestuursvergadering 10 mei 2022 kort verslag voor de leden.

. voortgang beginnerscursus 2022: 9 cursisten gestart met een aantal buddy’s.

. voorzitter en secretaris geven te kennen komend jaar te stoppen. Feitelijk wil vz direct stoppen en Remco Scholten wordt benoemd tot vz ad interim. Penningmeester heeft de boeken goed op de rij en denkt aan een opvolger. Voor uitbreiding bestuur worden komende tijd meerdere personen benaderd.

. Werkgroep evenementen organiseert meerdere evenementen en aan de orde is communicatie met derden. Werkgroep imker in de klas wordt met enthousiasme geleid door Carlien en vrijwilligers. De werkgroep cursussen wordt begeleid en georganiseerd door Remco. Wel is er hulp bij nodig. De e.v. groep cursisten gaan nog een jaar meedraaien als buddy.

. Werkgroep bijpraatavonden gaan zelfstandig georganiseerd worden door Geo en Nathalie. E.e.a. houdt ook in het versturen van de uitnodigingen aan de leden.

. Werkgroep insecten bij de Höfte gaat van start en gaat meer doen dan alleen bijen. Ook insecten en biodiversiteit komen aan bod. Ben Segerink start binnenkort.

. Werkgroep bloemenlint voor komend seizoen over naar opvolger van Vincent.

. Arboretum bijenkasten besproken alsmede de opening/sluiting van de stal met personeel Arboretum. Ook de komt er aanvulling op de stal met informatiemateriaal.