Werkgroepen

1.   werkgroep varroa project: Wim Wilmink

2.   werkgroep evenementen: Geo Leijdekkers en Carlien Oldekamp

3.   werkgroep Imker in de klas: Carlien Oldekamp

4.   werkgroep cursussen: Remco Scholtens

5.   werkgroep bijpraatavonden: Geo en Carlien

6.   werkgroep insecten De Höfte: Ben Segerink

7.   werkgroep Bloemenlint: Vincent Piscaer

8.   werkgroep website: Vakant

9.   stal Arboretum: Geo, Bernadet Derks en Carlien Oldekamp

10. stal De Höfte: Ben Segerink

11. verenigingsstal Jan Oldekamp: Geo

12. zwermcoördinatoren: Harry Wender en Martine van Dijk

13. bijenvolkenbank: Harry Wender

14. bijengezonheidscoördinator: Ben Segerink

15. leraar bijencursus: Neco Gedik