Seizoentips

Oldenzaal-Losser e.o.

Afdeling Oldenzaal e.o.

Lespakket: Zaaien bloemenlint.

In samenwerking met Imkersvereniging Oldenzaal e.o. en IVN Oldenzaal-Losser e.o. willen wij het volgende lespakket onder jullie aandacht brengen.

Vanuit de Groene Loper Losser- Oldenzaal is er een prachtig aanbod voor groep 4 en/of 5.  Een lespakket over Groen in het algemeen en insecten/bijen en bloemen in het bijzonder.

Wat is er nu mooier voor een kind om buiten zelf te zaaien, de planten op te zien komen en de prachtige kleuren, insecten, vlinders en andere organismen waar te nemen. Hij of zij leert zo , door zelf te doen:  hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is voor ons allemaal.

Het pakket bestaat uit:

1e les:  “De imker in de klas”.
De imker komt met pak en kap op bezoek in de klas. Aan de  hand van een verhaal  worden kinderen wegwijs gemaakt in het leven van de bij als onderdeel van de cyclus: bloem, bij, bestuiven, vrucht, zaad, plant. Het leven in een bijenfamilie en het verschil tussen solitaire bijen, honingbijen, wespen en hommels wordt ook besproken.  Er zijn diverse “doe-opdrachten” voor de kinderen.  De leerkracht ontvangt van tevoren een link voor een filmpje over bijen zodat dit via het digitale schoolbord met de kinderen bekeken kan worden. Zodat de kinderen al voorbereid zijn op de komst van de Imker in de klas.  De les duurt ongeveer een uur.

2e les:  Bloemen zaaien rond 22 april ( dag van de aarde).
Op de dag van de aarde wordt het bloemenmengsel  door  veel mensen in en rond Oldenzaal en Losser gezaaid. De leerkracht gaat samen met de kinderen op een van te voren uitgezocht en geprepareerd stuk grond het bloemenmengsel zaaien. Hiervoor ontvangt de school een zaai instructie en hulp van ons.

3e les:  Welke  bloemen zijn er opgekomen ?         
Voor  de zomervakantie gaat de leerkracht met de leerlingen op pad om te kijken welke bloemen er groeien op het ingezaaide stuk grond en welke dieren/insecten hiervan genieten. De leerkracht maakt foto’s van het perceel met de prachtige bloemen en stuurt deze naar Jan Oldekamp. Het maken van foto’s is een voorwaarde om het bloemenmengsel gratis te verkrijgen bij de Groene Loper Losser-Oldenzaal.

Praktisch

Wat wordt er van jou als leerkracht gevraagd:

  • dat je een bloemenmengsel per mail ( jan.oldekamp@gmail.com )  aanvraagt bij Jan Oldekamp van de Groene Loper Losser-Oldenzaal. Geef daarbij aan voor welke school je het aanvraagt en voor hoeveel vierkante meter je bloemenzaad nodig hebt.
  • dat je evt. om hulp vraagt bij het vinden van een geschikt stuk grond in de buurt van jouw school
  • dat je een afspraak maakt wanneer je in maart de 1e les wilt laten geven door de imker
  • dat je rond 22 april met de kinderen met hulp van ons het betreffende stuk grond inzaait.
  • dat je voor de zomervakantie samen met de leerlingen en evt. met hulp van ons. gaat kijken welke bloemen en insecten er te vinden zijn op ingezaaide stuk grond.

Wij vragen voor de project een bijdrage van € 35,00.

Scholen die meedoen met de Energy Challenge kunnen hiervoor sterren verdienen.

Als je deel wilt nemen aan dit project meld je dan aan vóór 7 april 2021 middels een mail naar Toos Benneker( toosbenneker@dehofte.nl ) voor dit jaar.
Voor het volgend jaar is het raadzaam om de media in de gaten te houden, ook voor “Bloemenlint-acties” in de regio N.O.Twente.

Mocht je vragen hebben over dit lespakket dan kun je ook bij haar terecht.